Select Language :

National Emergency Operation Center

Home » News

 

News Updates

Category:
S. No. Date Title
1 April 26, 2019 Disaster Data from 2075 Baishakh 1st to Chaitra 30th
2 April 17, 2019 Disaster Data 2068 to 2075
3 April 11, 2019 बारा र पर्सा जिल्लामा मिति २०७५।१२।१७ साँझ आएको आँधी हावाहुरीबाट भएको घटनाको स्थिति विवरण २०७५।१२।२८ गते १७:०० बजे (Situation Report- Apr 11, 17:00 hrs)
4 April 27, 2018 Disaster Data from 2074 Baishakh 01 to Chait 30th
5 April 12, 2017 Disaster Data from 2073 Baishakh 01 to Chait 30th