Select Language :

National Emergency Operation Center

Home » News

 

News Updates

Category:
S. No. Date Title
1 June 13, 2019 प्रेश विज्ञप्ति
2 June 12, 2019 कैलाली र कञ्चनपुर हावाहुरी : अध्यावधिक स्थिति मिति २०७६ जेष्ठ २९ गते समय: १५:०० बजे सम्मको प्रारम्भिक प्राप्त विवरण
3 April 26, 2019 Disaster Data from 2075 Baishakh 1st to Chaitra 30th
4 April 17, 2019 Disaster Data 2068 to 2075
5 April 11, 2019 बारा र पर्सा जिल्लामा मिति २०७५।१२।१७ साँझ आएको आँधी हावाहुरीबाट भएको घटनाको स्थिति विवरण २०७५।१२।२८ गते १७:०० बजे (Situation Report- Apr 11, 17:00 hrs)